Showing 1–16 of 39 results

Phụ kiện hoa giấy các loại từ: giấy nhún, giấy mỹ thuật, kẽm cành, keo sáp…

15,000

Phụ Kiện Hoa

Cầu Xốp 10cm

25,000

Phụ Kiện Hoa

Cỏ sợi

5,000
5,000

Phụ Kiện Hoa

Giấy Lụa Gói Hoa

5,000
12,000

Phụ Kiện Hoa

Kẽm Cành 30cm

12,000

Phụ Kiện Hoa

Kẽm Cành 40cm

10,000

Phụ Kiện Hoa

Kẽm Giấy

15,000

Phụ Kiện Hoa

Kẽm Sợi

15,000

Phụ Kiện Hoa

Lá Điểm Baby

35,000
60,000

Phụ Kiện Hoa

Lá Điểm Cánh Bướm

50,000
50,000