Keo Sữa Hủ Nhỏ

5,000

Keo Sữa Hủ Nhỏ dùng trong handmade. Keo sữa phù hợp để dán các sản phẩm cần độ kết dính cao và không gặp nước.

Danh mục: